Bimodal hørelse med et cochlear implantat og et høreapparat

Hvad er forskellen mellem et cochlear implantat og et høreapparat? Kan jeg bruge et høreapparat og et cochlear implantat samtidigt? Hvilke høreapparater er kompatible med et cochlear implantat?

Høretab på begge ører

Høretab er forbavsende udbredt hos både børn og voksne. Når høretabet påvirker det indre øre, som også kaldes for cochlea, betegnes det som et sensorineuralt høretab.

Hvis du kun lider af høretab på det ene øre, kaldes det for unilateralt høretab eller enkeltsidet døvhed. Hvis du lider af høretab på begge ører, kaldes det for bilateralt høretab.

Man kan være født med sensorineuralt høretab, eller det kan være forårsaget af infektion, ototoksisk medicin eller andre faktorer. Hvis høretabet bliver værre og værre over tid, kaldes det for progredierende høretab.

Ofte vil progredierende sensorineuralt høretab være asymmetrisk, hvilket betyder, at det påvirker det ene øre mere end det andet.

Hvis du lider af høretab på begge ører, og du skal have et cochlear implantat, kan du her få alt at vide om, hvordan et cochlear implantat og et høreapparat kan samarbejde, så du kan høre med to ører igen.

Høreapparater og cochleaimplantater

Høreapparater og cochlear implantater

Høreapparater kan være nyttige til moderate høretab, men de forstærker blot lyde udefra, så det er ikke en effektiv behandling mod svære høretab i det indre øre. Hvis de lydregistrerende hårceller i cochlea ikke fungerer, så reagerer de ikke på de forstærkede lydsignaler fra et høreapparat.

Hvis dit høretab progredierer, kan et cochlear implantat være en mere effektiv behandlingsmulighed. Et cochlear implantat samarbejder direkte med dit indre øre for at genskabe din hørelse. Hvad er forskellen mellem et cochlear implantat og et høreapparat?

Et cochlear implantat anvender bittesmå elektriske impulser til at gå udenom de ikke-fungerende hårceller i cochlea. I cochlea bliver implantatsignalerne omdannet til nervesignaler, som følger den naturlige hørebane gennem hørenerven til hjernen.

Selv om de kraftigste høreapparater ikke fungerer for dig, kan et cochlear implantat være et særdeles effektivt middel til at genskabe hørelsen.

Se, hvordan MED-EL's cochlear implantater virker

Bimodal hørelse med et cochleaimplantat

Bimodal hørelse med et cochlear implantat

Cochlear implantater og høreapparater fungerer forskelligt, men de kan også samarbejde. Når du bærer et cochlear implantat i det ene øre, og et høreapparat i det andet, kaldes det for bimodal hørelse

Hvem kan bruge bimodal hørelse? Hvis du har et asymmetrisk høretab, har du måske kun behov for et cochlear implantat i det dårligste øre. Eller din sundhedsprofessionelle vil måske kun tilbyde et cochlear implantat til det ene øre, hvilket også kaldes for et unilateralt cochlear implantat.

Høreapparat & SONNET 2
Sådan fungerer binaural hørelse

At høre med to ører

Hvilke fordele er der ved at høre med begge ører? Med en naturlig hørelse bruger man sine to ører, ligesom man bruger sine to øjne. Vores hjerner sammenligner og fortolker disse særskilte lydsignaler, så vi kan høre i 3D.

Det er vigtigt, fordi det giver vores hjerner mulighed for aktivt at fokusere på det, vi ønsker at høre, mens den filtrerer baggrundsstøj fra. Hvis du fjerner hørelsen fra det ene øre, så bliver alle lyde "konturløse".

Binaural

Monaural

Binaural + Monaural

Binaural hørelse og ensidig døvhed (SSD)

Hørelse med begge ører kan give hjernen bedre lydinformationer på tre vigtige måder.

Binaural summation
Når du hører med begge ører, får din hjerne et mere komplet og solidt lydsignal at kombinere, sammenligne og kontrastere med. Det gør det nemmere at høre i støjende miljøer og reducerer lyttearbejdet.

Squelch-effekt (støjspærring)
Når du kan sammenligne ens lyde fra begge ører, kan din hjerne udnytte denne information til at forbedre lydkvaliteten og filtrere baggrundsstøj væk.

Hovedskyggeeffekt
Dit hoved er en naturlig lydbarriere, så det er en fordel at kunne høre med begge ører. Ellers kunne man let overhøre noget, der kommer fra den ene side.

Når du kan bruge begge ører, er det nemmere at høre i støjende miljøer, som f.eks. i restauranter og til familiesammenkomster. Med to hørende ører kræves der mindre hjernearbejde for at lytte. Det er vigtigt, fordi det betyder, at man bliver mindre udmattet af dagligdagens støj.

Når man kan høre på begge ører, er det også lettere at høre, hvilken retning lydene kommer fra. Men vigtigst af alt kan det at høre med begge ører have en markant positiv indflydelse på din livskvalitet.

 


 

Fordele ved at høre med begge ører:


 • Markant bedre taleforståelse i støjende miljøer
 • Langt mindre lyttearbejde
 • Reduceret social isolation
 • Bedre lydlokalisering
 • Forbedret livskvalitet


"Jeg er virkelig glad for kombinationen af lyde fra cochlear implantatet og høreapparatet! Jeg kan langt bedre følge med i, hvad personer til højre for mig siger, og jeg kan lokalisere og rent faktisk høre lyde med mit CI, som jeg ikke kan høre med høreapparatet."

Annette
Bimodal bruger af MED-EL CI

Designet til bimodal hørelse

Designet til bimodal hørelse

Nu hvor du ved, hvorfor det er vigtigt at kunne høre med begge ører, så lad os kigge på bimodal lytning igen. Hvis du skal have et cochlear implantat i det ene øre og bære et høreapparat i det andet, så er der mange ting, du skal overveje.

Det er vigtigt, at du og dit behandlingsteam beslutter, hvad der vil være det bedste for dig. Vi har udarbejdet denne vejledning for at forklare dig forskellen mellem MED-EL's bimodalforberedte cochlear implantater og andre systemer.

Er det nødvendigt at bruge høreapparater af et bestemt mærke sammen med et cochlear implantat? Er der forskel på de virksomheder, som fremstiller cochlear implantater?

Andre systemer

Andre systemer

Andre cochlear implantatsystemer fremhæver ofte, at de samarbejder med et andet høreapparat af et bestemt mærke. Disse systemer markedsføres som bedre, fordi det pågældende høreapparat er programmeret til at "behandle lyden på samme måde" som cochlear implantatet.

Men i disse andre systemer betyder dette som regel, at den måde høreapparatet behandler lyden på er markant ændret, så den svarer mere til cochlear implantatet. Og i sidste ende kan det betyde, at din høreevne med høreapparatet bliver reduceret. Og når det ene øre ikke hører så godt, så kan begge ører ikke udnytte deres fulde potentiale.

Bimodal med MED-EL

Bimodal med MED-EL

Hos MED-EL er filosofien at levere et tættere match af den naturlige hørelse med vores cochlear implantater. Ideen er enkel: Sørg for et tættere match mellem begge ører, således at begge ører bedre kan samarbejde.

Det gør det lettere at matche ethvert høreapparat – også det høreapparat, du bærer lige nu. Ved at lade begge ører høre optimalt kan ørerne bedre samarbejde.

Et tættere match: Lydkvalitet

Tættere på naturlig hørelse

Hvad mener vi med tættere på naturlig hørelse med vores cochlear implantater? De to vigtigste egenskaber ved naturlig hørelse er tonehøjde og hørestyrke, og vi designer vores implantater med henblik på et så tæt match som muligt af disse to egenskaber.

Tonehøjden er lydens frekvens, f.eks. lyse toner i form af fuglekvidder eller dybe toner i form af hundegøen. Hvorfor er et tættere match af den naturlige frekvens så vigtig? Lyde skal lyde som lyd, forenklet sagt. Hvad enten det er lyden af dine kæres latter eller din yndlingsmusik, så bestræber vi os på, at lydene i højere grad skal være, som du husker dem.

Under normale forhold bruger du hele din cochlea til at høre lyde ved alle de forskellige tonehøjder. Vores lange, fleksible elektrodearrays er designet til at udnytte hele din cochlea. Og vi følger naturen ved at bruge begge typer naturlig lydkodning for at sikre et så tæt match af hele registret som muligt, lige fra de dybe toner til de høje toner.

Lydenes volumen eller hørestyrke mellem begge ører skal også være afbalanceret. Vi benytter en hørestyrkevækst, som er tættere på det naturlige, for automatisk at afbalancere lyden mellem vores cochlear implantater og et eventuelt høreapparat.

Med et tættere match af den naturlige hørelse kan du bruge vores MED-EL-cochlear implantater sammen med ethvert høreapparat!

Match af tonehøjde

Det vigtigste ved bimodal lytning er, at der med MED-EL kan opnås et tæt match mellem lydene fra dit cochleaimplantat og dit høreapparat. Når der opnås et fuldt matchende frekvensinterval over begge ører, kaldes det for "fuldstændig integration". Det kan gøre det lettere for hjernen at kombinere og sammenligne lydene fra begge ører.

Andre cochleaimplantater er ikke designet til at udnytte hele cochlea. Under bimodal lytning benytter disse systemer ofte "delvis integration", hvilket betyder, at høreapparatet omprogrammeres, så det kun leverer de lave frekvenser i det ene øre, og cochleaimplantatet bruges til at levere de høje frekvenser i det andet øre. Det resulterer i et uafbalanceret signal mellem ørerne, som tilbyder hjernen færre informationer.

Delvis integration

Høj
Frekvens

Cochleaimplantat

Delvis integration

Høreapparat

Lav
Frekvens

Fuldstændig integration

Høj
Frekvens

Cochleaimplantat

Fuldstændig integration

Høreapparat

Lav
Frekvens

Hørestyrkevækst

Når lyde bliver højere, bør lydstyrkeændringen afbalanceres på tværs af begge ører. Det er særligt vigtigt i støjende miljøer, hvor hørestyrkeforskelle hjælper dig med at bortfiltrere baggrundsstøj.

Vores processorer er designet til at levere et tæt match af den naturlige hørestyrkevækst. Det gør det nemmere at matche ethvert høreapparat, men tilbyder også et bredt dynamisk interval for hørestyrkevækst. Det betyder, at den person du taler med i et støjende lokale, kan høres bedre end lokalets baggrundsstøj.

Andre systemer kan anvende et højere kompressionsforhold (f.eks. 12:1), hvilket betyder, at forskellene mellem højere lyde kan gå tabt. Det er også helt anderledes end det typiske kompressionsforhold for et høreapparat (2:1 eller 3:1).

Det betyder, at lydstyrkeændringer mellem ørerne ikke bliver afbalanceret, medmindre høreapparatet omprogrammeres til at have høj kompression. Og et unaturligt højt kompressionsforhold kan påvirke taleforståelsen og lydkvaliteten med høreapparatet.

Optimal hørelse

Optimal hørelse

Som du kan se, kan begge ører samarbejde, hvis du matcher lydenes tonehøjde og den måde, hvorpå de bliver højere eller svagere. Og hvorfor skulle du ikke ønske, at dette match er så tæt på naturlig hørelse som muligt? Det er derfor, at vores cochlear implantatsystemer er designet til at levere dette match sammen med ethvert høreapparat uden nogle kompromiser.

 


 

Fordele ved bimodal hørelse med et MED-EL-cochlear implantat og dit høreapparat?


 • Tættere på et naturligt match mellem ørerne
 • Fuldt lydinterval til begge ører
 • Bedre musiknydelse
 • Markant bedre hørelse i både fredelige og støjende miljøer
 • Langt mindre lyttearbejde
 • Mere naturlig lydkvalitet
 • Forbedret lydlokalisering
 • Universel kompatibilitet med ethvert høreapparat

De næste skridt

De næste skridt

Hvad skal jeg gøre nu for at få et cochlear implantat?

 • Først skal din audiolog og dit lægeteam afgøre, om et cochlear implantat er en mulighed i forbindelse med dit høretab. Hvis du ønsker hjælp til at finde en cochlear implantat audiolog i nærheden af dig, kan du bede om det ved hjælp af nedenstående kontaktformular.
 • Hvis et cochlear implantat er den rigtige løsning, bliver det næste skridt en implantation. Det er en sikker rutineoperation, som tager omkring en time eller to. Din læge indlægger dig måske på hospitalet en dag eller to. Men du skulle være tilbage i din daglige rutine efter et par dage. 
 • Omkring fire uger efter operationen kan implantatet aktiveres. Din cochlear implantat audiolog programmerer implantatet for dig og viser dig, hvordan det hele skal bruges. Du kan beholde dit høreapparat sammen med dit implantat.
 • Efter aktivering skal du lære at forstå lyde med dit implanterede øre. Daglige lytteøvelser er meget vigtige for, at du kan få maksimalt gavn af implantatet. Disse rehabiliteringsøvelser kan udføres sammen med en hørespecialist eller i hjemmet.

Til for dig

Vi forstår, at et høretab kan være svært for dig og hele din familie. Derfor bestræber vi os på at støtte dig hele vejen gennem processen.

Vores dedikerede, borgerrettede teammedlemmer vil give dig personlig trin-for-trin-vejledning og besvare alle de spørgsmål, du måtte have.

Vi kan hjælpe dig med at finde klinikker i nærheden, som har specialiseret sig i cochlear implantater. Vores eksperter kan hjælpe dig med spørgsmål vedrørende sygeforsikring og refusion. Vi sætter dig i forbindelse med implantatmodtagere og oplyser om lokale arrangementer, hvor du kan høre mere om, hvordan dagligdagen med et cochlear implantat former sig.

Fortæl os, hvordan vi kan hjælpe dig videre med de næste skridt. Vores lokale supportteam vil kontakte dig inden for 24 timer for at besvare dine spørgsmål. Vi glæder os til at høre fra dig.

Om MED-EL

Hos MED-EL har vi forbundet familier med vores livsændrende høreimplantater i mere end 25 år. Da vores grundlæggere besluttede sig for at udvikle det første moderne cochlear implantat, var deres mål at overvinde høretab som en hindring for kommunikation og livskvalitet. I dag har vi over 2.000 medarbejdere i mere end 120 lande, og vi er stadig styret af grundlæggernes urokkelige principper.

Inderst inde har vi altid været videnskabsfolk. For næsten 40 år siden ændrede vores grundlæggere Ingeborg og Erwin Hochmair verden, da de opfandt det moderne, mikroelektroniske multikanal-cochlear implantat. Deres pionerånd og et brændende ønske om at opdage nye muligheder har altid defineret MED-EL.

Vores dedikerede supportnetværk og lokale plejespecialister sikrer, at vores modtagere altid er i gode hænder. Og når vi udvikler ny teknologi, sørger vi altid for, at den er kompatibel med ældre implantater, så alle kan få fordel af den. Når det gælder MED-EL, ved vores modtagere, at de altid kan regne med et helt liv med bedre hørelse.

Når du er klar til at tage de næste skridt, så er vi parat til at følge dig hele vejen gennem processen.